top of page

Consejos para tu hogar

Público·56 amigos

El ExtraГo ((FULL))


Si hi haguera algun mòdul de DNIi installat anteriorment, selecciona-ho i fes clic en "Descarregar" per a eliminar-lo de la llista.Si no permet descarregar-lo tanca Firefox, extrau el DNI electrònic del lector i accedix de nou a Firefox per a intentar descarregar el dispositiu amb el DNI electrònic desconnectat.
El ExtraГ±oEn aquest espectacle, La Calòrica extrau el màxim potencial còmic dels seus components per a crear una comèdia majúscula, excessiva, de vegades insuportable. Una comèdia que fa parlar els ocells i converteix els líders polítics en DJs messiànics. Una comèdia en què l'humor més negre i absurd es posa al servei del discurs més polític. Una comèdia eclèctica que dinamita qualsevol eix de coordenades que puga intentar fer servir l'espectador per a classificar-la.


Definitive ultrasonographic diagnosis of an ectopic pregnancy is made in only about 20% of cases, when an extrauterine pregnancy is clearly identified (ie, an extrauterine gestational sac with a yolk sac or fetal pole is visualized). There exist, however, numerous findings that are highly suggestive of ectopic pregnancy, including an empty uterus in a patient with a β-hCG level above the discriminatory zone, an adnexal mass other than a simple cyst (see the image below), echogenic fluid in the cul-de-sac, or anything more than a small amount of fluid in the cul-de-sac.


An extrauterine gestational sac with yolk sac or fetal pole is definitive evidence of an ectopic pregnancy. (Note that a pseudogestational sac can be confused with a genuine gestational sac.) Other suggestive ultrasonographic findings include a complex adnexal mass, echogenic fluid in the cul-de-sac, a moderate to large amount of fluid in the cul-de-sac, and an empty uterus in a patient with a β-HCG level above the discriminatory zone. (Note also that intrauterine fluid is one of the most common ectopic findings misinterpreted as an early normal IUP.) 041b061a72


Acerca de

¡Bienvenido al grupo! Puedes conectarte con otros miembros, ...

Amigos

Página del grupo: Groups_SingleGroup
bottom of page