top of page

Consejos para tu hogar

Público·12 amigos

El ExtraГo ((FULL))


Si hi haguera algun mòdul de DNIi installat anteriorment, selecciona-ho i fes clic en "Descarregar" per a eliminar-lo de la llista.Si no permet descarregar-lo tanca Firefox, extrau el DNI electrònic del lector i accedix de nou a Firefox per a intentar descarregar el dispositiu amb el DNI electrònic desconnectat.
El ExtraГ±oEn aquest espectacle, La Calòrica extrau el màxim potencial còmic dels seus components per a crear una comèdia majúscula, excessiva, de vegades insuportable. Una comèdia que fa parlar els ocells i converteix els líders polítics en DJs messiànics. Una comèdia en què l'humor més negre i absurd es posa al servei del discurs més polític. Una comèdia eclèctica que dinamita qualsevol eix de coordenades que puga intentar fer servir l'espectador per a classificar-la.


Definitive ultrasonographic diagnosis of an ectopic pregnancy is made in only about 20% of cases, when an extrauterine pregnancy is clearly identified (ie, an extrauterine gestational sac with a yolk sac or fetal pole is visualized). There exist, however, numerous findings that are highly suggestive of ectopic pregnancy, including an empty uterus in a patient with a β-hCG level above the discriminatory zone, an adnexal mass other than a simple cyst (see the image below), echogenic fluid in the cul-de-sac, or anything more than a small amount of fluid in the cul-de-sac.


An extrauterine gestational sac with yolk sac or fetal pole is definitive evidence of an ectopic pregnancy. (Note that a pseudogestational sac can be confused with a genuine gestational sac.) Other suggestive ultrasonographic findings include a complex adnexal mass, echogenic fluid in the cul-de-sac, a moderate to large amount of fluid in the cul-de-sac, and an empty uterus in a patient with a β-HCG level above the discriminatory zone. (Note also that intrauterine fluid is one of the most common ectopic findings misinterpreted as an early normal IUP.) 041b061a72


  • Acerca de

    ¡Bienvenido al grupo! Puedes conectarte con otros miembros, ...

    Página del grupo: Groups_SingleGroup
    bottom of page